ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ERASMUS
Τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ μέλη του τμήματος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL, συμμετείχαν στις παρακάτω συναντήσεις, όπου και αναλύθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των σχεδίων:
☑ 01-02/04/2022 (Project: DIG-GSW) – Berlin, Germany
☑ 04-08/04/2022 (Project: LEARN EU) – Penalva do Castelo, Portugal
☑ 04/04/2022 (Project: ADULTMISINFO) – Karlsruhe, Germany
☑ 05-06/04/2022 (Project: EMMW) – Cologne, Germany
☑ 13-14/04/2022 (Project: AR4EFL) – Southampton, UK
☑ 20/04/2022 (Project: CLIMATE YOUTHS) – Nicosia, Cyprus
☑ 29/04/2022 (Project: EUPLAY) – E-SCHOOL, Karditsa, Greece Η ομάδα του τμήματος… Περισσότερα

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "မ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022"Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης, ουρανός και κείμενο που λέει "E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP AR4EFL Southampton ADULTMISINFO Karlsruhe EMMW Cologne DIG-GSW Berlin LEARN EU Penalva Castelo EUPLAY AY Karditsa CLIMATE YOUTHS Nicosia"Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροιΜπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "Erasmus+ T"