ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
Σημειώνουμε μόνο ότι 96% ήταν η Πανελλαδική επιτυχία.
? Στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL η επιτυχία ήταν 100%‼