Αυτή την εβδομάδα ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL βρίσκεται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε 3 σημεία της Ευρώπης:
1) Λευκωσία, Κύπρος για το σχέδιο AR4EFL
2) Μαδέιρα, Πορτογαλία για το σχέδιο DIGITART
3) Περούτζια, Ιταλία για το σχέδιο YOUNG WOMAN AT WORK

Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "မ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022"Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονταιΜπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα και άτομα που στέκονταιΜπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα και εσωτερικός χώρος