Το 5ο TPM του σχεδίου #DESK πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 28 Ιανουαρίου 2021 λόγω των περιορισμών του COVID-19.
Οι συνεργάτες του #DESK από Ελλάδα, Ρουμανία, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία & Τσεχία είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση του σχεδίου και τα επερχόμενα Multiplier Events καθώς και να σχεδιάσουν τις επόμενες δραστηριότητες διάδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.desk.e-sl.gr

5th TPM of the DESK project

The 5th TPM of the DESK project partnership took place online on the 28th of January, 2021 due to COVID-19 restrictions. DESK partners from Greece, Romania, Malta, Spain, Italy,


Source