Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συμμετείχε στην πέμπτη διαδικτυακή συνάντηση του σχεδίου PHERECLOS #TEMP (Transnational Education Mentoring Partnership) που πραγματοποιήθηκε online στις 7 Σεπτεμβρίου.
Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα του σχεδίου και εξετάστηκαν σημαντικές ενημερώσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με τη δημιουργία του Οδηγού.

5th Online Meeting of TEMP