Την Παρασκευή, 2 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η 1η Διακρατική Συνάντηση του Έργου για το Έργο με τίτλο «Transforming primary school students’ English as a Foreign Language Learning (EFL) with augmented reality (AR)».
Σε αυτήν την εισαγωγική συνάντηση, καθορίστηκε το έργο κάθε οργανισμού.

1st TPM of AR4EFL project