Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συμμετείχε στο 1ο LTTA του έργου ERASMUS + «MEM-Modern Educational Methods» που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο.
Στο έργο αυτό ο οργανισμός μας είναι ο Συντονιστής.

1st LTTA of MEM project