🆘 𝝚𝝬𝝚𝝩𝝚 𝝚𝝢𝝚𝝦𝝘𝝜 𝝟𝝖𝝦𝝩𝝖 𝝖𝝢𝝚𝝦𝝘𝝞𝝖𝝨;
🚩 Νέα Προγράμματα 🆅🅾🆄🅲🅷🅴🆁 Ανέργων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
☑ Ενεργή κάρτα ανεργίας
☑ Ηλικία άνω των 18 ετών
☑ Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
☑ Δεν διακόπτεται η κάρτα ανεργίας αν δεν έχετε κάνει άλλο πρόγραμμα Voucher τα τελευταία 2 ημερολογιακά έτη
Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
🔴 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Λ. Σακελλαρίου 29-Κεντρικός Πεζόδρομος
ΤΗΛ: 2441021130
🔴 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
6ης Οκτωβρίου 137
ΤΗΛ: 2493022772