𝚨𝚷𝚶𝚲𝚶𝚪𝚰𝚺𝚳𝚶𝚺 𝚬𝚴𝚶𝚺 𝚬𝚻𝚶𝚼𝚺 𝚳𝚨𝚯𝚮𝚺𝚮𝚺 𝚱𝚨𝚰 𝚬𝚼𝚸𝛀𝚷𝚨Ϊ𝚱𝚮𝚺 𝚺𝚼𝚴𝚬𝚸𝚪𝚨𝚺𝚰𝚨𝚺

🔶 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2023 ήταν μια ιδιαίτερα εποικοδομητική χρονιά όσον αφορά τα Εθνικά Προγράμματα Κατάρτισης αφού, μεταξύ άλλων, υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο μεγάλα προγράμματα σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν την καλλιέργεια ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων με αποδέκτες τόσο ΑΝΕΡΓΟΥΣ όσο και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
Περίπου 𝟐𝟎𝟎𝟎 άνεργοι και 𝟗𝟎𝟎 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν στον οργανισμό μας και σε ενότητες όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, την κυκλική οικονομία, το διαδικτυακό branding και άλλες

🔶 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2023 ήταν μια χρονιά ανάπτυξης, μάθησης, νέων εμπειριών και ουσιαστικών συνεργασιών.
Καταφέρουμε να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να δημιουργήσουμε νέες, να ενδυναμώσουμε την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού μας και ως αποτέλεσμα να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

🚩 Την 𝚷𝚬𝚳𝚷𝚻𝚮 𝟕/𝟏𝟐 είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ομίλου μας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο στις 5:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ.