ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δείτε τις θέσεις της Κοινωφελούς στο Νομό Καρδίτσας ανά Φορέα Επίβλεψης, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Εκπαιδευτικό επίπεδο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 26 ΥΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 7 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 ΠΕ/ΤΕ ΣΥΝΟΛΟ 159 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 ΥΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2 ΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / [...]

2020-06-27T09:36:26+03:00June 22nd, 2020|

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 514 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ 36500 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ωφελούμενοι είναι: ✔ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ✔ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ✔ Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ✔ Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ✔ Άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)». 🔴 Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,90 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 547,63 ευρώ μηνιαίως. 🔴Χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι: Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι συμμετέχοντες σε αντίστοιχα προγράμματα κοινωφελούς τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα στις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμό 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019. 🔴 Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι: ✔ Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα (2πλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών) ✔ Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, ✔ Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια, ✔ Ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2018: - Για ατομικό έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια. - Για ατομικό 3.501 - 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 - 10.000 ευρώ 25 μόρια. - Για ατομικό 5.001 - 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 - 16.000 ευρώ 20 μόρια. - Για ατομικό 8.001 - 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 - 26.000 ευρώ 10 μόρια. ✔ Ηλικία: - 18 έως 29 ετών : 15 μόρια. - 30 έως 44 ετών : 25 μόρια. - 45 έως 54 ετών : 35 μόρια. - 55 ετών και άνω : [...]

2020-05-04T17:07:25+03:00April 28th, 2020|

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 Το πρόγραμμα κατάρτισης και Πιστοποίησης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στοχεύει στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων με επιταγή κατάρτισης και μέσω της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, ενώ η υλοποίηση του γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συνεργάζεται με την πλατφόρμα : www.elearningclass.gr Όσοι έχετε λάβει ήδη τους κωδικούς σας μπορείτε να εισέλθετε εδώ Δικαιούχοι Προγράμματος Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ακόλουθοι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες: ✔ Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως ✔ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων ✔ Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ✔ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων ✔ Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ✔ Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση Το εκπαιδευτικό επίδομα του κάθε ωφελούμενου ανέρχεται στο ποσό των 600,00€, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται και πιστοποίηση βάση των θεματικών ενοτήτων που οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν η οποία είναι προαιρετική. Διάρκεια Προγράμματος & Θεματικές Ενότητες 100 ώρες μέσω της τηλεκατάρτισης στις Θεματικές Ενότητες: 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO). 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί. 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία. 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου. 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη. 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS). 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία. 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον. 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας. 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [...]

2020-06-22T19:19:20+03:00April 10th, 2020|

VOUCHER ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 25-29 & 30-45

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει: ✔ παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες), ✔ παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ✔ πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και ✔ πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον αρμόδιο φορέα να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες: 🔶 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 🔶 Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 🔶 Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων Σκοπός της δράσης είναι η [...]

2020-04-30T17:25:05+03:00September 30th, 2019|
  • Λάμπρου Σακελλαρίου 29 (Κεντρικός Πεζόδρομος) Καρδίτσα – Τ.Κ. 43131
  • 2441021130
  • 6970147777 & 6978520099 (What’s Up)
  • 2441073999
  • Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00 Π.Μ. – 21.00 Μ.Μ.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

[honeypot honeypot-647]
[cf7sr-simple-recaptcha]

Go to Top