ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ – Β΄ Κύκλος

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες Στόχος της δράσης: η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Η δράση αφορά: στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€. Στο Κέντρο μας υπάρχουν μόνο προγράμματα των 80 ωρών και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι ακριβώς 400€ Για πιο αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2024-06-23T14:18:18+03:0023 Ιουνίου, 2024|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ – Γ’ Κύκλος

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες - Γ' Κύκλος - 50.000 άνεργοι Στόχος της δράσης: η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Η δράση αφορά: στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 50.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης με εκπαιδευτικό επίδομα 400€. Για πιο αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2024-06-23T14:10:48+03:005 Μαρτίου, 2024|

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ

1. Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για 30.000 ανέργους Μετά την κάλυψη των θέσεων, καθώς έως σήμερα περισσότεροι από 110.000 άνεργοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση, η ΔΥΠΑ προχωρά στην επέκταση του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 30.000 ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Το πρόγραμμα κατάρτισης «νέας γενιάς» ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και αποτελεί την μεγαλύτερη δράση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην χώρα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας απόκτησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας(upskilling/reskilling), κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αρχικά αφορούσε σε 80.000 άνεργους, αλλάμετά την μεγάλη ανταπόκριση επεκτάθηκε για 40.000 επιπλέον ανέργους. ​Στόχος είναι η αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και η διατήρηση μελλοντικών θέσεων εργασίας. Μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, υλοποιούνται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, κατάρτιση, προγράμματα διάρκειας έως 200 ωρών, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, 2. Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης, για 15.000 ανέργους 25-45 ετών Με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση μίας καινοτόμου δράσης που συνδυάζει την κατάρτιση ανέργων με την επιδοτούμενη απασχόλησή τους σε νέες θέσεις εργασίας. Ο διττός στόχος είναι αφενός η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με σχετική πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, ώστε να προετοιμαστούν για εργασία σε τομείς υψηλής ζήτησης και αιχμής, και αφετέρου η προώθησή τους σε θέσεις 6μηνης πλήρους απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες που μόλις απέκτησαν. Το έργο αφορά [...]

2024-06-23T14:25:57+03:0019 Φεβρουαρίου, 2024|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ – Β’ Κύκλος

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - Β' Κύκλος - 30.000 ανέργοι Στόχος της δράσης: η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Η δράση αφορά: στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 30.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€. Στο Κέντρο μας υπάρχουν μόνο προγράμματα των 200 ωρών και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι ακριβώς 1000€ Για πιο αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2024-06-23T14:27:47+03:0030 Οκτωβρίου, 2023|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΥΠΥΤ Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Δείτε αναλυτικά εδώ Για πιο αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Εάν επιθυμείτε να σας βοηθήσουμε για τη σωστή υποβολή της αίτησής σας ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ, επικοινωνήστε μαζί μας: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2024-06-23T14:28:33+03:0010 Οκτωβρίου, 2023|

Kde Se Natáčel Film Casino Roya

Kde Se Natáčel Film Casino RoyalCasino Royale 2006 Obsazení Herci A New TvůrciContentSisi Byla Moderní An Emancipovaná, Feministka Ale Ne, Říká Autorka Nové KnihyDalší Z Kolekce Casino Royale“kde Se Natáčel Film Casino RoyaThunderballAktuální FilmEmailPrvní James BondThunderball (Jak Zlepšit Vaší Šanci Na Výhru / Online Casinu? Nositelé CopyrightuAutomobily Ve Filmu[editovat Editovat Zdroj]Děj Filmu Či SeriáluEmmanuel AvenaZajímavosti Z Natáčení Filmu Online Casino RoyalAutomobily Ve Filmu[editovat Editovat Zdroj]Casino Royale David BondSkladatel Hvězdné Brány A Bondovek Sixth V PrazeLeave The Reply Cancel Reply"Veruschka Von Lehndorff /ž/James BondStaří Známí V Novém BondoviFdb Cz – Filmová DatabázeNo Down Deal Online Casino: The Particular Supreme OverviewŠestý James BondRecenze: Online Casino RoyaleNatáčení[editovat Editovat Zdroj]Peter NotleyCharlie Levi LeroyAktuální FilmJames Bond Ve Voze”Film byl natočen převážně ve filmových ateliérech Barrandov, dále mhh několika lokacích v České republice (např. na Lokti, v Karlových Varech)," "em Bahamách, v Itálii, Německu a Británii. V pražském Stavovském divadle ze natáčel snímek Amadeus o” “Wolfgangu” “Amadeu Mozartovi. Díky vřelému přijetí jeho Figarovy svatby, kterou zde osobně dirigoval, cuando Mozart Prahu zamiloval.Bylo in order to už podruhé, corp sony ericsson in order to stalo; poprvé to be able to bylo před natáčením filmu Vyhlídka mhh smrt (1985). Hra sony ericsson ovšem nakonec vyvíjí poněkud jinak, než Connection a Vesper očekávali. Poté, company tajný agent Mission unattainable získal standing 00 a” “povolení zabíjet, vydává sony ericsson na svou první misi jako broker 007. Craig, jemuž skalní fanoušci unces počátku láli the specific zprávy u jeho minelách sixth is v průběhu natáčení mu na pověsti příliš nepřidaly, Bonda hraje daleko drsněji než” “jeho předchůdci. Její přítomnost dává Craigovi potřebný prostor t rozehrání přeměny z . paličáka sixth is usually v podmanivého agenta. "MI6 doufá, že když Le Chiffre sixth v kasinu prohraje, vymění ochranu svého života za pomoc britské” “vládě. V disputa 1967 pod týmž názvem vznikla fantasmagorická parodie (r. Jesse Huston, [...]

2024-07-08T04:59:30+03:002 Ιουλίου, 2023|

How To Play Baccarat: Rules, Gameplay & Mor

How To Play Baccarat: Rules, Gameplay & More6 Approaches To Start An Online CasinoContentFind An Amazing Casino SiteDealer Reveals Their CardsBlackjack RulesHow Would You Design An On-line Casino Site? Improve Your Chances Regarding Winning BlackjackUnderstanding Slots Pay TablesHow Carry Out I Pick The Winning Slot Equipment? Blackjack ObjectiveOur Top 5 Online Slot Machines TipsWhat Marketing Strategies Are Finest To Use With This Business? What Are Paylines On Slot Machines? Install The GamesThink You Realize How To Conquer Slot Machines? Playing Slot Machine Games At A Land-based CasinoPlanning Your Own CasinoPractice With No Cost GamesHow To Begin An Online CasinoWhat Are Scatters? What Triggers A Slot Machine To Be Able To Win? What Are Online Slot Machines Games? Complete Video Game Instructions For Online Casino (cassino)How In Order To Play BlackjackLaunch The CasinoMemorize A Basic StrategyIs Ace An 11 Or 1 In Blackjack? Blackjack Wins Pay 3: 2Choosing And Playing GamesHow To Earn Big At Slot Machines OnlineOn a multiplier, payoffs are in proportion for every coin played — except, usually, for the top jackpot feature. If the machines accepts around 3 credits at any given time," "and when you play a single credit, three night clubs pay back five. Three bars will pay back twenty for two credit and 30 for three credits. However, about three sevens might pay 500 for a single credit and just one, 000 for 2, but jump in order to 10, 000 when all three breaks are played.One type of casino slot machine game you’ll find pretty much everywhere, from your own local casino to be able to the Vegas Remove, is penny slot machine games. Lifehacker has already been a go-to supply of tech help in addition to life advice given that 2005. It's easy — just decline coins into the slot and push the button or [...]

2024-07-10T11:39:18+03:001 Ιουλίου, 2023|

Slot Devices With The Ideal Likelihood Of Winning 202

Slot Devices With The Ideal Likelihood Of Winning 2024What Casino Games Have The Best Odds Regarding Winning? Casinos & Gaming BusinessContentCasino Video Games With The Best OddsCredit & Debit CardsBest Online Casinos (Do I Have In Order To Play From The Pc, Or Could I Play Through My Mobile Gadget? "Slot Machines With The Best Odds Of WinningYou Are Not Able To Access Oddschecker ComRoulette – Residence Edge 2 7-5 26%How Can I Make Contact With The Particular Casino? How Topcasino Com Works To Function You BetterWhat Is A Payout Percent? What On Line Casino Game Has The Maximum Pay-out? Which Sport Has The Best Odds? Understanding Slot Machine Odds And PayoutsTake Note Of A Slot Machine’s RtpDo I Need In Order To Consider Safety In Addition To Security When Enjoying Online? Frequently Asked Online Playing QuestionsWhat Are Progressive Jackpots? Free Moves BonusVideo Poker – House Edge 0 5–5%Making DepositsHigh Roller BonusWhat Types Of Payment Procedures Can Be Applied For Depositing And Withdrawing At Online Casinos? What Is A Great Payout Level For Online Casinos?" "[newline]enjoy Quick Access To Actual Money WinningsWhat Will Be The Average Payout Associated With Slot Machines? How To Get The Rtp For Slot Machine Game MachinesUse Casino Bonuses To Enhance Your Own BankrollKeep An Eye Fixed Out For The Most Recent High-payout GamesBonuses & How These People Work At Online CasinosCreate An Account Or Perhaps Log InPoker: Chances Vary DramaticallyRoulette's Odds Associated With Winning: Nearly 50%BonusesCraps odds are second best using a low house border and can probably return a higher payout. Finally, Baccarat is also one of the better casino games for a high payout. Unfortunately, most people do not know the games with typically the best odds within casino are all sorts of table games. This depends upon whether the on line casino site stocking like [...]

2024-07-10T13:29:41+03:0030 Ιουνίου, 2023|

Play Real Funds Craps Online Leading Craps Online Casinos In 202

Play Real Funds Craps Online Leading Craps Online Casinos In 20243 Ways To Perform CrapsContentDoes Mbit Present Bitcoin Crap? Betting With Or From The TableRule #1: Quantity Of DiceSimplified CrapsWager A Bit On The Particular Pass LineField Bets In CrapsOnline BlackjackBenefits Of Enjoying Thunderpick Bitcoin CrapsCraps For Dummies: How To Play Craps OnlineHow To Try Out CrapsGambling Supervisors Plus" "licensesDoes Fortunejack Offer Bitcoin Craps? Popular Craps Online StrategiesDon’t PassMaking Intelligent BetsCome BetsPass LineDoes Thunderpick Offer Bitcoin Craps? Comparing Craps VariantsWhat Would Be The Chances Of Earning Real Money Online Craps? How To PlayBest Crypto As Well As Bitcoin Craps Internet Casinos In 2024Craps Odds -- TablesCasino InformationHow Does Bitcoin Craps Compare With Some Other Casino Games? Play Friendly Dealer CrapsPlayer Makes The Particular Pass Line Wager How To Enjoy CrapsAs an effect, brands aren’t as well keen on marketing it, even typically the very best craps online casino internet sites. However, you can still take advantage of various promotional offers when playing craps. Just like Blackjack, Different roulette games and other online casino games, the online version of craps uses your display screen to simulate playing craps on a new real table. At online casinos, online dice are folded and results decided by a random number generator.Players win with a new roll of two, 3, 4, ten, 11, or 12 and lose together with other numbers, making it simpler for beginners. The big volume of companies makes it one regarding the platforms with the largest game range worldwide. If you place the bet on typically the Don’t Pass range, you win in case the shooter rolls a 2 or perhaps 3 on the come-out roll, and you also shed if the present shooter rolls a several or 11. However, new customers must deposit the minimum of 20 dollars to savor the creating an [...]

2024-07-06T23:31:52+03:0028 Ιουνίου, 2023|

How To Begin An Online Playing Sit

How To Begin An Online Playing SiteHow To Start An Online Online Casino In 6 Methods 2024 UpdateContentObtain A Reputable Gambling LicenseEnter Your Full AddressStep 1 - Did You Breach Any Kind Of Terms And Problems? Do I Need To Consider Safety In Addition To Security When Playing Online? Find The Best On The Internet Casinos On Casino GuruBy Us Express Listings Of On Line Casino & Gambling InfoWho Is Casinowizard? How Withdrawals Operate Online CasinosSet Up" "Find My AsapOnline Casino PlatformLet's Recap: The Best Online Online Casino For Players Coming From FinlandHow Much Money Do You Need? How In Order To Create An Online On Line Casino –  The Complete Guide! Ongoing Marketing SupportPlayer RetentionReal Money Games Available" "At Top Online CasinosLearn How Real Funds Casino Games WorkMarketing In Addition To PromotionIs It Legal To Gamble Inside The Actual Money Mode At Online Casinos? No First Deposit BonusStep One: Research The Marketplace And CompetitionStep A Couple Of: Aquire A LicenseChoose Trustworthy Software ProvidersOptimize Customer SupportStep 6 Pick The Payment Service ProviderCreate The Business PlanOnline Casino Sign-up Procedure – How You Can RegisterStep 4: Build The SoftwareHow In Order To Fine-tune Your Top Online Casinos ListOnline Casino Trends And ChangesWe’ve put collectively answers to many regarding the most frequent questions people have got about getting on the internet gambling business. The wagering requirement can also be often referred in order to as the playthrough requirement, and it’s the money that you require to wager any time accepting a reward before you can withdraw virtually any winnings that you have made. Before you accept a web based casino bonus, It is best to read through typically the bonus terms in addition to conditions." "[newline]You may also become required to bet the deposit amount on top of the bonus amount. Evaluating online internet casinos takes [...]

2024-07-07T20:22:26+03:0023 Ιουνίου, 2023|
  • Λ. Σακελλαρίου 29

    Κεντρικός Πεζόδρομος

    43132 - Καρδίτσα

  • 2441021130
  • 2107006281
  • 6978520099 (What's Up)
  • 2441073999
  • Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 π.μ. - 09.00 μ.μ.

Go to Top