ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Στόχος της δράσης: η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Η δράση αφορά: στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€. Στο Κέντρο μας υπάρχουν μόνο προγράμματα των 80 ωρών και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι ακριβώς 400€ Για πιο αναλυτικό ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 What’s up: 6978520099 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2022-12-28T13:35:35+03:0027 Δεκεμβρίου, 2022|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Στόχος της δράσης: η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους. Η δράση αφορά: στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€. Στο Κέντρο μας υπάρχουν μόνο προγράμματα των 200 ωρών και το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι ακριβώς 1000€ Για πιο αναλυτικό ενημέρωση πατήστε εδώ ή στην εικόνα παρακάτω: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 What’s up: 6978520099 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2022-11-13T21:58:14+03:0024 Ιουνίου, 2022|

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ποιους αφορά Εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών. Δικαιολογητικά Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Αντίγραφο του τίτλου σπουδών ΑΦΜ Υποψηφίου ΑΜΚΑ Υποψηφίου Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ούσα Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης Τι περιλαμβάνει Θεωρητική κατάρτιση ή/και Συμβουλευτική σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα Πιστοποίηση Αξία Επιδόματος Πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων Μέθοδος Κατάρτισης Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης είτε συνδυασμός των παραπάνω. Για να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Κάνε την αίτησή σου εδώ! Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2022-08-24T13:38:37+03:0022 Μαρτίου, 2022|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 16:00 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου. Δείτε αναλυτικά εδώ Εάν επιθυμείτε να σας βοηθήσουμε για τη σωστή υποβολή της αίτησής σας ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ, επικοινωνήστε μαζί μας: Για περισσότερες πληροφορίες: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 Κεντρικός Πεζόδρομος - Καρδίτσα Τηλέφωνο: 2441021130 What’s up: 6978520099 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2022-12-31T14:34:08+03:0026 Φεβρουαρίου, 2022|

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49 ΕΤΩΝ

Επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων - Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής (επιλαχών) Επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς αν είσαι επιτυχών Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520,00 € Θεωρητική εκπαίδευση 200 ώρες Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής Για περισσότερες πληροφορίες και για την προετοιμασία της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΛ: 2441021130 What’s up: 6978520099

2022-04-13T19:19:03+03:0016 Φεβρουαρίου, 2022|

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στόχος των προγραμμάτων είναι :H ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η προετοιμασία για εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελούμενων ανέργωνΗ απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων.Η πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων/ δεξιοτήτων, για όλους τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισηςΗ σύνδεση της πιστοποίησης προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενωνΚάθε Πρόγραμμα δύναται να περιλαμβάνει :Κατάρτιση σε συγκεκριμένες ειδικότητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενωνΣυμβουλευτική, που περιλαμβάνει την καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ωφελούμενωνΠιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 (ή ισοδύναμο) ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..Για κάθε Πρόγραμμα προβλέπεται σε κάθε καταρτιζόμενο εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης, το ύψος του οποίου εξειδικεύεται σε κάθε πρόσκληση.Για να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.Για περισσότερες πληροφορίες:E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΛ. Σακελλαρίου 29Κεντρικός Πεζόδρομος - ΚαρδίτσαΤηλέφωνο: 2441021130What’s up: 6978520099 Κάνε την αίτησή σου εδώ! Σεμινάρια Πληροφορικής Πατήστε ΕΔΩ και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματά μας

2022-03-22T17:03:46+03:001 Φεβρουαρίου, 2022|

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49 ΕΤΩΝ

Επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων - Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής Επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς αν είσαι επιτυχών Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520,00 € Θεωρητική εκπαίδευση 200 ώρες Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής Για περισσότερες πληροφορίες και για την προετοιμασία της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας: E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Λ. Σακελλαρίου 29 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΛ: 2441021130 What’s up: 6978520099

2022-04-13T19:18:18+03:0024 Σεπτεμβρίου, 2021|
  • Λ. Σακελλαρίου 29

    Κεντρικός Πεζόδρομος

    43132 - Καρδίτσα

  • 2441021130
  • 2107006281
  • 6978520099 (What's Up)
  • 2441073999
  • Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 π.μ. - 09.00 μ.μ.

Γράψτε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σαςGo to Top