Δημόσιο

8 συμβάσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Θα προσληφθούν οδηγοί και συνοδοί

Οι νέοι υπάλληλοι θα καλύψουν ανάγκες των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης

viber icon

messenger icon

messenger icon

Προσλήψεις δημόσιου τομέα, Οδηγοί, Συνοδοί, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Μαρία Πέππα

24/01/2018 | 11:42

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής οκτώ συμβασιούχων από Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα εργαστούν έως τις 30 Ιουνίου. 

Θα προσληφθούν οδηγοί και συνοδοί τους, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.  

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.  

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή 

 

viber icon

messenger icon

messenger icon

ΠΗΓΗ WORKEDER