Δημόσιο

2 προσλήψεις στην Αργιθέα (Καρδίτσας)

Με σύμβαση εργασίας που θα διαρκέσει ένα χρόνο

Θα στελεχωθεί η δομή του Κέντρου Κοινότητας

viber icon

messenger icon

messenger icon

Προσλήψεις δημόσιου τομέα, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, δήμος Αργιθέας
Μαρία Πέππα

02/01/2018 | 15:01

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αργιθέας.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.  

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. 

viber icon

messenger icon

messenger icon

ΠΗΓΗ WORKEDER