Δημόσιο

Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Απαραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018
Προσλήψεις δημόσιου τομέα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μυρτώ Αντωνακοπούλου

29/01/2018 | 15:57

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου μάθησης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για προώθηση της μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 12 Φεβρουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Τ.Κ. 383 34, Βόλος(υπόψη κ. Κοντού Θεόδωρου). Επικοινωνία: 242 1006413

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την ειδικότητα

ΠΗΓΗ WORKEDER