Δημόσιο

Καθαριστές στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18-65 ετών.
Προσλήψεις δημόσιου τομέα, προσωπικό καθαριότητας, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, περιφέρεια Θεσσαλίας
Συντακτική ομάδα workenter

01/12/2017 | 15:03

Προσωπικό καθαριότητας, 45 ατόμων, προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου της περιοχής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας απασχόλησης είτε οκτώ, είτε έξι, είτε πέντε ωρών, οι οποίες δεν παρατείνονται, ούτε ανανεώνονται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

ΠΗΓΗ WORKEDER