Ιδιωτικός τομέας

ΝΙΚΙ: Ζητούνται υπάλληλοι οκτώ ειδικοτήτων

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι ειδικοτήτων στην NIKI

viber icon

messenger icon

messenger icon

προσλήψεις, ιδιωτικός τομέας, θέσεις εργασίας, αγγελίες, ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ
Ομάδα workenter

27/05/2020 | 20:53

Η NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1994 στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους τομείς της Ψηφιακής Μηχανικής, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Βιομηχανία, αλλά και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες σε διάφορους τομείς της βιομηχανικής έρευνας.

Αυτό το διάστημα ενισχύει το προσωπικό της με υπαλλήλους οκτώ ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Αντίστοιχο πτυχίο, μεταπτυχιακό (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, υπευθυνότητα, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Πολιτικοί Μηχανικοί – Αντίστοιχο πτυχίο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί – Αντίστοιχο πτυχίο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώση άλλων ξένων γλωσσών (επιθυμητό), επαγγελματισμός
  • Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Αντίστοιχο πτυχίο, καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux, γνώση λογισμικών file sharing (NFS, Samba, Windows), πολύ καλή γνώση δικτύων TCP/IC, εμπειρία με την αυτοματοποίηση διαδικασιών (Python και PowerShell), εμπειρία στην συντήρηση υλικού
  • Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών – Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία στον προγραμματισμό με γλώσσα προγραμματισμού (C++, C# ή Java), γνώσεις στις βάσεις δεδομένων, καλή γνώση Αγγλικών, ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Πληροφορικοί C# ή .NET – Αντίστοιχο πτυχίο, καλή γνώση προγραμματισμού C# ή .NET, εμπειρία OOA / OOD / OOP, εμπειρία στο σχεδισμό GUI, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Φυσικοί – Αντίστοιχο πτυχίο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Μαθηματικοί – Αντίστοιχο πτυχίο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στα Ιωάννινα.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά στο: [email protected]

viber icon

messenger icon

messenger icon

ΠΗΓΗ WORKEDER