Ιδιωτικός τομέας

Καριέρα, τώρα, για υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

Η Meccanica Group A.E. προσλαμβάνει υποψηφίους εννέα ειδικοτήτων.
προσλήψεις, Μηχανικοί, ιδιωτικός τομέας, θέσεις εργασίας, Meccanica Group, αγγελίες
Ηλιάνα Καλούπη

05/08/2020 | 07:08

Η Meccanica Group A.E. επιλέγει προσωπικό εννέα ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ – Κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, εμπειρία 5 χρόνων σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
  • Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα Διοίκησης Έργων , μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου C2, γνώση Autocad 2D
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ – Αντίστοιχο πτυχίο, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, καλή γνώση Αγγλικών, μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος, γνώση Autocad 2D
  • Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ – Κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ, καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Autocad 2D, γνώση MS Office
  • Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων – Αντίστοιχο πτυχίο, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Autocad 2D, γνώση MS Office
  • Φυσικοί – Κάτοχος πτυχίου Φυσικής με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL
  • Οικονομολόγοι – Απόφοιτος ΑΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
  • HR Manager – Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ, υπευθυνότητα
  • Υδραυλικοί – Πτυχίο ΙΕΚ ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, κατοχή επαγγελματικής άδειας, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

ΠΗΓΗ WORKEDER