ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ERASMUS+ KA1
Ένα νέο σχέδιο ERASMUS+ KA1 με τίτλο: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αγορά εργασίας μέσω της παιγνιώδους μάθησης» με κωδικό: 2020-1-EL01-KA104- 077587 εγκρίθηκε από το ΙΚΥ

THE NEW ERASMUS+ KA1 PROJECT OF E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP

We are pleased to announce that the Erasmus+ KA1 project entitled «Developing skills for the labor market through Game based learning» with code 2020-1-EL01-KA104- 077587 was approved by the Greek National Agency IKY. This project will provide E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP representatives with the op…


Source