ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ KA201 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLIL ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από το ΙΚΥ (Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού)

Το σχέδιο:
Ονομάζεται: «Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE)».
Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201), με κωδικό: 2020-1-EL01-KA201-078940
Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα). Οι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Καρδίτσας και το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP.
Έχει συνολική διάρκεια 2 ετών και ξεκινάει στις 1/10/2020 και λήγει στις 30/9/2022
Εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, την εφαρμογή της μεθόδου CLIL καθώς επίσης και στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης.

NEW PROJECT KA201 APPROVAL FOCUSED ON CLIL METHOD AND USE OF DIGITAL TOOLS

We are very pleased to announce that another Erasmus+ KA2 project in which E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP participates as a partner was approved by the GREEK National Agency. The project: ☑ Is titled: «Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE)» ☑ Is a KA201 (Strategic…


Source