ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ERASMUS+
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Νορβηγίας.
Το σχέδιο:
Ονομάζεται: «Adult Misinformation: Social Media Literacy, Critical and Analytical Thinking as means to combat Fake News and Social Media Misinformation».
Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΑ204), με κωδικό: 2020‐1‐NO01‐KA204‐076450
Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 5 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, και Γερμανία).
Έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και ξεκινάει στις 1/10/2020 και λήγει στις 30/9/2022
Εστιάζει στο να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές με τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία προκειμένου οι ενήλικες να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη ως μέσο για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

NEW PROJECT APPROVAL

We are very pleased to announce that another Erasmus+ KA2 project in which E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP participates as a partner was approved by the National Agency of Norway. The project: ☑ is titled: Adult Misinformation: Social Media Literacy, Critical and Analytical Thinking as means to combat …


Source