ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ERASMUS+
Ένα ακόμα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ισπανίας.
Το σχέδιο:
Έχει τίτλο: «The right gamification for tackling early school leaving and disadvantage»
Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201), με κωδικό: 2020-1-ES01-KA201-082223.
Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 4 ευρωπαϊκών οργανισμών από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ρουμανία).
Έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και ξεκινάει στις 01/11/2020 και λήγει στις 31/10/2022
Στοχεύει στην προαγωγή της μάθησης των μαθητών μέσα από την εφαρμογή της παιγνιώδους μάθησης στην εκπαίδευση.

APPROVEMENT OF A NEW PROJECT ABOUT GAME-BASED LEARNING METHODOLOGY

We are very pleased to announce that another Erasmus+ KA2 project in which E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP participates as a partner was approved by the SPANISH National Agency. The project: ☑ Is titled: “The right gamification for tackling early school leaving and disadvantage” ☑ Is a KA201 (Str…


Source