ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την ΚΥΠΡΙΑΚΗ Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Το σχέδιο:
Ονομάζεται: « ClimateYouths: Συμμετοχική παραγωγή βίντεο με επίκεντρο τη νεολαία ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – ClimateYouths: Youth-centred participatory video production as a tool for empowering young people to tackle climate change».
Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Νεολαίας (ΚΑ205), με κωδικό: 2020-1-CY02-KA205-001782
Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 4 ευρωπαϊκών οργανισμών από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, και Γερμανία).
Έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και ξεκινάει στις 1/7/2020 και λήγει στις 31/12/2021
Εστιάζει στο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή μέσω μιας σειράς μαθημάτων κατάρτισης. Το έργο στοχεύει να αποτελέσει αποτελεσματικό παράγοντα κοινωνικής αλλαγής και να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά την κλιματική αλλαγή.

APPROVEMENT OF A NEW PROJECT ABOUT EMPOWERING YOUNG PEOPLE TO TACKLE CLIMATE CHANGE

We are very pleased to announce that another Erasmus+ KA2 project in which E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP participates as a partner was approved by the National Agency of CYPRUS. The project: ☑ Is titled: ClimateYouths: Youth-centred participatory video production as a tool for empowering young people…


Source