Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου το 4ο TPM του σχεδίου μας #DESK στο οποίο το E-SCHOOL είναι Συντονιστής.
Δυστυχώς λόγω της πανδημίας η συνάντηση έγινε Online.
Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και οι συνεργάτες του #DESK είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες διάδοσης, αλλά και τη διοργάνωση των προσεχών Πολλαπλασιαστικών Εκδηλώσεων.
#DESK #ErasmusPlus #KA2

4th TPM of DESK project

On Tuesday, the 13th of October 2020, the 4th TPM of DESK project took place through digital means as Erasmus mobilities have been disrupted by the current public health crisis. DESK project is at an advanced stage and DESK partners had the opportunity to discuss issues related the dissemination act…


Source