2η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ LifeEducation
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση του έργου #LifeEducation με ψηφιακά μέσα. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους, αλλά και να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου.

2nd Online meeting of LifeEducation project

On Friday, the 9th of October 2020, the 2nd Online meeting of #LifeEducation project took place through digital means. Partners had the opportunity to e-meet each other but also to discuss issues related to the project activities. Gallery


Source