Την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση του νέου σχεδίου #LearnEU. στο οποίο ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL συμμετέχει ως εταίρος.
Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, και να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση του σχεδίου όσο και με τα πνευματικά προϊόντα που πρόκειται να υλοποιηθούν.

#LearnEU #ErasmusPlus #KA2

2nd Online meeting of LearnEU project

On Thursday, the 26th of November 2020, the 2nd meeting of #LearnEU project took place through digital means. Partners had the opportunity to e-meet each other but also to discuss issues related to the project activities. The project aims to create a "space on the European Union" suitable for new ge…


Source