1η Online συνάντηση από το νέο σχέδιο "LearnEU"
Την Τετάρτη 14/10/2020 έγινε η 1η (διαδικτυακή) συνάντηση από το νέο σχέδιο στο οποίο συμμετέχει ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL με τίτλο: #LearnEU
Οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του σχεδίου.

#LearnEU #ErasmusPlus #KA2

1st Online meeting of LearnEU project

On Wednesday, the 14th of October 2020, the 1st Online meeting of #LearnEU project took place through digital means. Partners had the opportunity to e-meet each other but also to discuss issues related to the project activities. The project is an international synergy between 9 European organization…


Source