ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
( http://bit.ly/2T0C7I8 )
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL στα πλαίσια του σχεδίου DESK (An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability) και κωδικό «2018-1-EL01-KA204-047819» του προγράμματος Erasmus+, διοργανώνει συνάντηση με θέμα:
«Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τα άλλα στάδια εκπαίδευσης».

Η συνάντηση θα λάβει μέρος στις 13/03/2019 και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του E-SCHOOL.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μας για να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους.