ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – VOUCHER ΤΠΕ 25-29 & 30-45
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Νο 1 ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Πληροφορούμε τους ωφελουμένους των τμημάτων με Α/Α: 37723 & 37726 ότι έχει γίνει η πληρωμή της Θεωρητικής κατάρτισης τους.
Συγκεκριμένα για το τμήμα 37723 (Voucher 25-29) έχουν μπει ήδη τα χρήματα και το τμήμα 37726 (Voucher 30-45) θα πληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.
Παρακαλούμε ελέγξτε τους λογαριασμούς σας και ενημερώστε μας για οποιοδήποτε πρόβλημα

Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source