Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-School συμμετείχε σε τεχνική συνάντηση για το έργο Erasmus + ΚΑ2-Innovation με τίτλο ID GAMES: Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion (2019-1-EL01-KA204-062517).
Οι συμμετέχοντες εταίροι συζήτησαν την εξέλιξη του έργου και την υλοποίηση των επόμενων δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες και τις δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω COVID-19. Συμφωνήθηκε να προετοιμάσουν μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδήλωση για επαγγελματίες που εμπλέκονται με άτομα με νοητική αναπηρία καθώς και για δημιουργούς παιχνιδιών. Η διαδικτυακή συνάντηση θα προηγηθεί της επίσημης δια ζώσης συνάντησης στην οποία θα συμμετέχουν και τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το website του έργου https://www.idgames.eu
και τη σελίδα του στο Facebook:
https://www.facebook.com/ID-GAMES-100533951381277/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ENGLISH VERSION:
E-SCHOOL has participated on a Management meeting for project ID Games with title: "Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion" and code: 2019-1-EL01-KA204-062517.
The partners discussed the project's progress and the implementation of solutions to the problems caused by COVID. The project partners will prepare an online training event for professionals on ID and Health, as well as Game Designers on the topic of Game co-Creation in the spirit of Game Jams.
This online meeting will precede the official physical meetings to be implemented afterwards with the attendance and participation of people with ID.
Visit our Website (https://www.idgames.eu/) and follow our Facebook Page (https://www.facebook.com/ID-GAMES-100533951381277/) to learn more on this Erasmus+ project.
Source