Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
Παραλάβαμε το νέο εξοπλισμό που θα εκσυγχρονίσει πλήρως το Κέντρο μας.
Νέες κεντρικές μονάδες με επεξεργαστές τελευταίας γενιάς, οθόνες 22′, νέος SERVER, λογισμικό ERP-CRM, δίκτυο κ.α.
Όλα εναρμονισμένα με το ISO 27001 και ISO 9001 στα οποία είμαστε πιστοποιημένοι.

Source