Καλή επιτυχία στους υποψηφίους μας που συμμετέχουν στην αυριανή εξεταστική των Αγγλικών.
Source