🚩 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:
🔶 Στέλεχος Διαχείρισης και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Απαραίτητη προϋπόθεση η Άριστη γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να:
Είναι έως 30 ετών.
Έχει κάρτα ανεργίας.

🚩 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: info@e-sl.gr
🚩 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
Κεντρικός Πεζόδρομος – Καρδίτσα
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source