ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Δήλωσε το ενδιαφέρον σου και μάθε τα πάντα για τη διαδικασία ένταξης και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα:
https://bit.ly/39ALk2d
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
🔶 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Voucher 600€ Επιστημόνων και Επαγγελματιών
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (TΠΕ) των ωφελουμένων.
Θα γίνει με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, δηλαδή παρακολούθηση και μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού εντός ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιθυμεί ο ωφελούμενος.

🔶 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γιατροί
Δικηγόροι
Μηχανικοί & Αρχιτέκτονες
Οικονομολόγοι & Λογιστές
Εκπαιδευτικοί και Ερευνητές

🔶 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εκατό (100) ώρες

🔶 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
600€
(Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και εντός του μήνα Απριλίου)

🔶 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πληροφορίες – Επικοινωνία
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ 2441021130
What’s up 6978520099
Source