ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL – ONLINE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Τα έργα ERASMUS συνεχίζονται διαδικτυακά.

1) SKILLSUP PROJECT
Επικέντρωση στην διαδικτυακή εκπαίδευση. Αποφασίστηκε ότι οι συνεργάτες του έργου θα συναντιούνται στο Διαδίκτυο σε μηνιαία βάση.

2) ID GAMES PROJECT
Συμμετείχαμε σε διαδικτυακή συνάντηση και συζητήθηκαν πιθανές αλλαγές των εργαστηρίων ID GAMES κατά την εποχή του COVID-19.
Η ενσωμάτωση ατόμων με διανοητική αναπηρία μπορεί να γίνει ακόμη και ψηφιακά!

Άλλωστε πιστεύουμε, ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις στην εκπαίδευση είναι το μέλλον, όχι μόνο λόγω της σημερινής κατάστασης αλλά και της συνολικής παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης.
#ERASMUS #KA2 #IDGAMESEU #INCLUSION #INTELLECTUALDISABILITY

Source