ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL – ONLINE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Τα έργα ERASMUS συνεχίζονται διαδικτυακά.

1) SKILLSUP PROJECT
Επικέντρωση στην διαδικτυακή εκπαίδευση. Αποφασίστηκε ότι οι συνεργάτες του έργου θα συναντιούνται στο Διαδίκτυο σε μηνιαία…

Περισσότερα
Source