Ανακοινώνουμε ότι τα γραφεία του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ E-SCHOOL είναι ανοικτά.
Δεν λειτουργούν όμως τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ και το INTERNET οπότε υπάρχουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση σας.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι εντός της ημέρας θα είμαστε πλήρως λειτουργικοί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ
Source