ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
🚩 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ:
Voucher 25-29 (Α/Α 37723)
Voucher 30-45 (Α/Α 37726)
Τμήματα Πιστοποίησης Πληροφορικής
Εξετάσεις Πληροφορικής

🚩 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Στα τμήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER-PROFICIENCY), τα οποία θα ξεκινήσουν όταν επιτραπεί από το Υπουργείο.
Στα τμήματα SECURITY που γίνονται εξ΄ αποστάσεως
Στα τμήματα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ που γίνονται εξ΄ αποστάσεως

🚩 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Από 11/03/2020 έχει γίνει προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020).
ΦΕΚ:
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/03/document-3.pdf

Πληροφορίες – Επικοινωνία:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source