ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ VOUCHER ΤΠΕ (25-29 & 30-45)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Όπως είναι γνωστό από 11/03/2020 έχει γίνει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 10.4.2020 (ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020). (ΦΕΚ: https://bit.ly/2yoevZs )
Μέχρι τότε απαγορεύεται να γίνει μάθημα Δια Ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία των καταρτιζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής τα 2 προγράμματα που βρισκόταν σε εξέλιξη θα γίνουν με τη μέθοδο της ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ
Περιμένουμε την έγκριση για να ξεκινήσουμε.

Η εκπαίδευση θα γίνει με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 15% των ωρών και με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το 85% των ωρών

Αναφερόμαστε στα 2 προγράμματα με τίτλο:
1. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ &
2. Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Πληροφορίες – Επικοινωνία:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099
Source