Δημόσιο

Τράπεζες: Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στις διευκολύνσεις δανειοληπτών

Η ανακοίνωση της ΕΕΤ

Σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και τις 31/12 προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες.

viber icon

messenger icon

messenger icon

παράταση, δανειολήπτες, τράπεζες, ΕΕΤ
Ομάδα workenter

07/07/2020 | 18:45

Σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και τις 31/12 προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, λήφθηκε η απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση και χορηγούνται διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

viber icon

messenger icon

messenger icon

ΠΗΓΗ WORKEDER