Δημόσιο

Λοιπό επικουρικό: Αναρτήθηκαν αποτελέσματα

Ποιες ΥΠΕ αφορά – Δείτε τους πίνακες

Τους πίνακες κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού πλην ιατρών κοινοποίησε η 1η, 2η, 3η,4η, 6η,7η ΥΠΕ.
προσλήψεις, Νοσοκομεία, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, λοιπό επικουρικό προσωπικό
Ομάδα workenter

15/12/2020 | 14:00

Τους πίνακες κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού πλην ιατρών κοινοποίησε η 1η, 2η, 3η,4η, 6η,7η ΥΠΕ.

Σημειώστε:

1η ΥΠΕ

 • Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ
 • Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ
 • Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ
 • Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 15-12-2020 και για χρονικό διάστημα 15 ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020).

2η ΥΠΕ

 • Αποτελέσματα

3η ΥΠΕ

 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΕ ΤΕ ΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 29-12-2020)

4η ΥΠΕ

 • Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020
 • ΠΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020
 • ΤΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020
 • ΔΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020
 • ΥΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020
 • ΔΜ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

6η ΥΠΕ

 • 6ηΥΠΕ_ΥΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020
 • 6ηΥΠΕ_ΔΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020
 • 6ηΥΠΕ_ΤΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020
 • 6ηΥΠΕ_ΠΕ Αναλυτικά_Αποτελέσματα 14-12-2020
 • 6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα _14-12-2020 

7η ΥΠΕ

 • Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020  
 • Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020
 • Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020
 • Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων 14-12-2020
 • Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός 14-12-2020

Οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 29/12/2020). 

Διαβάστε επίσης:

 • Επίδομα 534€: Μέχρι πότε οι δηλώσεις για τον Δεκέμβριο

 • ΟΑΕΔ: Στο “παρά πέντε” οι αιτήσεις για τα 400 ευρώ

ΠΗΓΗ WORKEDER