Δημόσιο

Εργασία, τώρα, σε οργανισμούς της χώρας (links)

Προσόντα, ειδικότητες

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα έξι οργανισμοί.
θέσεις εργασίας, οργανισμοί, σύνδεσμος προστασίας παιδιών
Εύη Ευσταθίου

13/08/2020 | 16:45

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα έξι οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην ΑΜΚΕ Ζεύξις, στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στην Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ, στον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ και στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Φροντιστές
 • Νοσηλευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Οδηγοί
 • Διερμηνείς
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Συντονιστές
 • Επόπτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ζεύξις

 • Ζεύξις

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ

 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 1
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 2
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 3
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 4
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 5
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 6
 • Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ 7

Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ

 • Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ 1
 • Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ 2
 • Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ 3

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

 • Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου 1
 • Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου 2

ΠΗΓΗ WORKEDER