Δημόσιο

Βρεφοκομείο Αθηνών: Αποτελέσματα για νέες προσλήψεις

Δείτε αναλυτικά του πίνακες

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τις νέες προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.
προσλήψεις, ΑΣΕΠ, διορισμός, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, asep.gr, προκηρύξεις 2020
Ομάδα workenter

15/12/2020 | 14:53

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τις νέες προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το  Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων (10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων & 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων) για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2021.

Δείτε τα αποτελέσματα:

  • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • Πίνακας επιτυχόντων
  • Πίνακας απορριπτέων

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 11/12/2020 έως 21/12/2020.

Διαβάστε επίσης:

  • Λοιπό επικουρικό: Αναρτήθηκαν αποτελέσματα
  • Προσλήψεις για 29 ειδικότητες σε νέα προκήρυξη (ΑΣΕΠ)
  • ΑΣΕΠ:175 θέσεις σε μεγάλο φορέα
  • ΟΑΕΔ: Στο “παρά πέντε” οι αιτήσεις για τα 400 ευρώ

ΠΗΓΗ WORKEDER