Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Ειδικότητες, προθεσμία

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΥΑ Ηρακλείου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
προσλήψεις, ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας, ΔΕΥΑ Ηρακλείου, asep.gr, προκηρύξεις 2020
Σοφία Χύτου

31/08/2020 | 13:27

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΥΑ Ηρακλείου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 
 
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
  • ΠΕ Οικονομολόγοι (1 θέση)
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 θέση)
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση)
  • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση)
  • ΔΕ Τεχνιτών (4 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων (1 θέση)
  • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (1 θέση)
  • ΥΕ Εργατών (5 θέσεις)

Η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.

ΠΗΓΗ WORKEDER