Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τρία άτομα στην Περιφέρεια Κρήτης

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020.
εποχικοί, ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας, asep.gr, προκηρύξεις 2020
Σοφία Χύτου

31/08/2020 | 16:35

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου  για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 
 
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 
  • ΥΕ Εργάτες Αποθήκης (3 άτομα)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. 

 
Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.

ΠΗΓΗ WORKEDER