Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο δήμο Παύλου Μελά

Ειδικότητες, προθεσμία

Ειδικότητες, προθεσμία
ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας, asep.gr, προκηρύξεις 2020
Σοφία Χύτου

31/08/2020 | 16:46

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Παύλου Μελά για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 
 
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
  • ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παιδιάτρου (2 θέσεις)

Η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.

ΠΗΓΗ WORKEDER