Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για την προκήρυξη 3Ε/2020

Ποιους αφορά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Ε/2020.
προσλήψεις, ΑΣΕΠ, διορισμός, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, asep.gr, προκηρύξεις 2020, 3Ε/2020
Ομάδα workenter

11/11/2020 | 11:29

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 3Ε/2020.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 11μελών την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει ειδικά απαιτούμενα προσόντα.

Δείτε αναλυτικά:

  • Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Επιστημονική εξειδίκευση, η οποία αποδεικνύεται με:

διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων ή

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή

  • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και 1 τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας των θέσεων
  • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάστε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης:

  • Νέες προσλήψεις με απολυτήριο γυμνασίου (ΑΣΕΠ)
  • Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν

ΠΗΓΗ WORKEDER