Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 5Κ/2019

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

προσλήψεις, αποτελέσματα, ΑΣΕΠ, 5Κ/2019
Συντακτική ομάδα workenter

01/09/2020 | 11:57

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2019 του υπ. Εθνικής Άμυνας.
 
Τα αποτελέσματα αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 17 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).
 

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

ΠΗΓΗ WORKEDER