Δημόσιο

Αποτελέσματα για 160 προσλήψεις στον ΟΣΕ (Λίστες)

Αναλυτικά όλοι οι πίνακες

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις έως 12 μηνών. Θέσεις σε όλη τη χώρα.
προσλήψεις, ΟΣΕ, Προσωρινά αποτελέσματα διαγωνισμών, αποτελέσματα, ΑΣΕΠ, φύλακες, θέσεις εργασίας, asep.gr
Ομάδα workenter

30/11/2020 | 13:00

Στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ είναι αναρτημένα τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2019.

Μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα επιλεγούν 160 άτομα για την φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων του Οργανισμού. 

Οι θέσεις κατανέμονται σε όλη τη χώρα. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις έως 12 μηνών.

Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους για να ανοίξετε τις λλιστες:

  • Προσωρινός πίνακας προσληπτέων
  • Προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
  • Προσωρινός πίνακας απορριπτέων

Ενστάσεις

Όπως αναφέρει η προκήρυξη, η προσθεσμία για την υποβολή ενστάσεων είναι 10ήμερη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση έως την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ WORKEDER