Δημόσιο

Αιτήσεις τώρα σε νέα προκήρυξη (50 θέσεις -ΑΣΕΠ)

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 24μηνη σύμβαση εργασίας.
προσλήψεις, θέσεις εργασίας, asep.gr, eetaa.gr, προκηρύξεις 2020
Εύη Ευσταθίου

11/11/2020 | 13:48

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 • ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων
 • ΠΕ Γεωλόγων
 • ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας
 • ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
 • ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών
 • ΠΕ Χηµικών Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 • ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων
 • ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
 • ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων
 • ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής

Σημειώστε ότι, 6 άτομα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα 6 Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Διαβάστε επίσης:

 • Πότε και πως θα δοθεί το Δώρο Χριστουγέννων
 • ΑΣΕΠ: 115 θέσεις εργασίας στην ΕΛ.ΣΤΑ.Τ. (pdf)

ΠΗΓΗ WORKEDER